Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym2. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 20213. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pogwizdów4. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty5. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach6. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym7. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach niemieszkalnych na terenie Gminy Hażlach8. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hażlach na rok szkolny 2021/20229. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny „Hażlaski Bon Żłobkowy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości tego świadczenia 10. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie dla działki numer 1721/711. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody12. Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 952
Podmiot udostępniający: BIP UG Hażlach
Nazwa dokumentu: Dokumenty podlegające konsultacjom
Skrócony opis: Dokumenty podlegające konsultacjom
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Sojka
Osoba, która udostępnia informację: Marek Sojka
Data wytworzenia informacji: 03.09.2020 10:05:05
Data udostępnienia informacji: 03.09.2020 10:05:14
Data ostatniej aktualizacji: 03.09.2020 10:05:07
Rejestr zmian