Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie artykułu 67a paragraf 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1540) organ podatkowy, na wniosek podatnika (…) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.


W celu skorzystania z ulgi należy złożyć następujące dokumenty:


Wniosek do Wójta Gminy Hażlach

Oświadczenie o osiągniętych dochodach w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku (według wzoru określonego w załączniku numer 2 do Zarządzenia numer 120.33.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 lipca 2018 roku)

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią artykułu 37 ustawy o finansach publicznych (według wzoru określonego w załączniku numer 3 do Zarządzenia numer 120.33.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 lipca 2018 roku)

Oświadczenie o poniesionych podstawowych wydatkach za badany okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (brak sformalizowanego wzoru)


Uwaga! W przypadku wniosku składanego przez przedsiębiorcę lub producenta rolnego konieczne jest złożenie dokumentów określonych w artykule 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 743, z późniejszymi zmianami).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 536
Podmiot udostępniający: BIP UG Hażlach
Nazwa dokumentu: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Sojka
Osoba, która udostępnia informację: Marek Sojka
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020 11:51:15
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020 11:52:19
Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2021 09:39:22
Rejestr zmian