Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 września 2020 roku2. Powszechny Spis Rolny 2020 3. Zaproszenie na spotkanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych w dniu 7 października 2020 roku 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 października 2020 roku 5. Utrudnienia w ruchu: ulica Długa w Hażlachu – wyłączenie z ruchu od dnia 12 października 2020 roku na odcinku od lasu Brzezie (ulica Długa numer 182) do ulicy Długiej numer 50 wraz ze skrzyżowaniem ulicy Długiej i Rudowskiej oraz ulicy Długiej i Myśliwskiej6. Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie w dniach od 23 do 25 października 2020 roku 7. Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 października 2020 roku 8. Informacja Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej z dnia 26 października 2020 roku9. Konsultacje społeczne on-line w dniu 17 listopada 2020 roku w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” , realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202010. Komunikat o pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Hażlach w dniach od 3 listopada do 4 grudnia 2020 roku11. Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 6 listopada 2020 roku12. Warsztat konsultacyjny on-line w dniu 25 listopada 2020 roku dotyczący zagospodarowania centrum wsi Kończyce Wielkie, organizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” , realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202013. Warsztat konsultacyjny on-line w dniu 26 listopada 2020 roku dotyczący zagospodarowania centrum wsi Zamarski, organizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” , realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202014. Powiadomienie o planowych wyłączeniach energii elektrycznej w dniu 12 listopada 2020 roku w Zamarskach i Hażlachu15. Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu z dnia 5 listopada 2020 roku 16. Zawiadomienie Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 listopada 2020 roku17. Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych w dniu 24 listopada 2020 roku18. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 grudnia 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie”        19. Zarządzenie numer 0050.284.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych20. Badanie ankietowe dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hażlach, organizowane w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202021. Informacja, że 2 stycznia 2021 roku firma Ekoplast Produkt, a tym samym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej 145, będą zamknięte. 22. Informacja Starosty Cieszyńskiego, że Starostwo Powiatowe w Cieszynie przystąpiło do opracowania "Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035" 23. Zarządzenie numer 0050.14.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków24. Nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego25. Ruszają szczepienia na COVID-19 w Gminie Hażlach26. Ankieta Lokalnej Grupy Działania "Cieszyńska Kraina"27. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 stycznia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie istniejącym wylotem, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia stacji paliw „BABILON” zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 836/10 i 836/8 obręb 0003 Kończyce Wielkie, gmina Hażlach
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1694
Podmiot udostępniający: BIP UG Hażlach
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia
Skrócony opis: Ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Sojka
Osoba, która udostępnia informację: Marek Sojka
Data wytworzenia informacji: 01.09.2020 14:53:42
Data udostępnienia informacji: 01.09.2020 14:54:25
Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2020 13:58:50
Rejestr zmian