Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Stawki podatkowe na 2018 rok

Opłata od posiadania psów

Uchwała Numer VII/50/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

- od pierwszego psa: 36,00 złotych
- od każdego następnego psa: 48,00 złotych
- od pierwszego psa trwale oznakowanego (zaczipowanego): 18,00 złotych
- od każdego następnego psa trwale oznakowanego (zaczipowanego): 24,00 złotych

Druk zgłoszenia posiadania psa znajduje się na stronie trzeciej Uchwały Numer VII/50/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

Druk wykreślenia posiadania psa znajduje się na stronie czwartej Uchwały Numer VII/50/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

Wpłat dotyczących opłaty od posiadania psów należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Cieszyn oddział/Hażlach numer 14 8113 1017 2003 0000 0505 0011

Podatek rolny

Poniżej 1 hektara 262,45 złotych/hektar fizyczny
Powyżej 1 hektara 131,225 złotych/hektar przeliczeniowy

Podatek leśny

43,3532 złotych/hektar fizyczny

Podatek od nieruchomości

Uchwała Numer X/58/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów

 

Stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 złotych od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,34 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni z zastrzeżeniem litery d;
4) pozostałych, określonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem dróg nie podlegających opodatkowaniu na podstawie artykułu 2 ustęp 3 punkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,10 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni;
5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1398 z późniejszymi zmianami) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,00 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,73 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,50 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,85 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej;

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 procent ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych

Uchwała Numer X/60/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wpłat dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 316
Podmiot udostępniający: BIP Urzędu Gminy Hażlach
Nazwa dokumentu: Na 2018 rok
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Kasztura
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Kasztura
Data wytworzenia informacji: 06.11.2020 14:35:01
Data udostępnienia informacji: 06.11.2020 14:37:15
Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2021 09:49:07
Rejestr zmian